1
Triple junció.

Trobeu sinònims per a paraules com: cruïlla triple