1
Aconseguir.

Trobeu sinònims per a paraules com: triomf triunfar