1
Nyèbit.

Trobeu sinònims per a paraules com: trinxaire El trinxeraire