1
Polígon de tres costats.

Trobeu sinònims per a paraules com: triangle Resolució de triangles