1
Tetraedre del foc.

Trobeu sinònims per a paraules com: foc triangle del