1
(Golf) Resultat de completar un forat amb tres cops per sota del par.