1
(Golf, anglicisme) Resultat de completar un forat amb tres cops per sobre el par.

Trobeu sinònims per a paraules com: tres sobre PAR