1
Petjar.

Trobeu sinònims per a paraules com: fort trepitjar