1
Manifest dels Trenta.

Trobeu sinònims per a paraules com: turetisme cientisme