1
Els trenta.

Trobeu sinònims per a paraules com: trenta