1
Dictadura dels 30 tirans.

Trobeu sinònims per a paraules com: trenta