1
Postís.

Trobeu sinònims per a paraules com: trena