1
Gronsa.

Trobeu sinònims per a paraules com: tremuló tremosa truja premuda