1
Fermesa.

2
Petit làmina bescanviable que es posa en un portaploma per escriure.


Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: trep Irem remo La Guàrdia de Tremp Puigverd de Tremp crema rems