Trobeu sinònims per a paraules com: trametre retransmetre