1
Formular.

2
Confeccionar.

Trobeu sinònims per a paraules com: bramar tragar trobar cremar trenar tractar trotar