1
Accessible.

Trobeu sinònims per a paraules com: intractable