1
Narcotràfic.

Trobeu sinònims per a paraules com: droga tràfic