1
Manera de referir-se a un element d'un conjunt en una acció que es repeteix.

2
Totes les persones.
Antònims: ningú