1
Alliberament violent de l'aire dels pulmons produït per una contracció espasmòdica sobtada i acompanyat d'un so característic.


Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: tros tou cos tos ferina tos mala tos molendina dos