1
Barranc.

2
Tàlveg.

Trobeu sinònims per a paraules com: cuereta torrentera