1
Tonalitat.


3
Nota.

4
Tonicitat.

5
Accent tonal.

Trobeu sinònims per a paraules com: so tou tio Oto lo tos Jo