1
Tret.

2
Estirada.

3
Jugada.

4
Moviment.

5
Cop.
cop

6
Tram.

7
Tiratge.

8
Biaix.

Trobeu sinònims per a paraules com: mirada aurada dorada tonada topada parada rifada