1
Part de la planta que uneix arrels i fulles.

2
Part de l'eix del cos de les plantes superiors d'on surten les fulles.


Trobeu sinònims per a paraules com: tira tifa tina Tija cerebral Tija encefàlica tiwa Anja