1
Estar malalt.

2
Experimentar.

3
Posseïr.

4
Posseir.


Trobeu sinònims per a paraules com: venir cenit detenir tenir per tenir cura tenir nàusees obtenir