1
Incitar.

Trobeu sinònims per a paraules com: atemptar temprar templar temperar comptar atemptat emprar