1
Temporal.

Trobeu sinònims per a paraules com: Templer temprar templa templari temptar tremolar temperar