1
(Lingüística) Element on recau l'accent o la força de la veu.
Antònims: àton feble

2
Reconstituent.

Trobeu sinònims per a paraules com: jònic tòxic tísic tòtil bonic Gòtic còlic