1
Peticionari.

Trobeu sinònims per a paraules com: suplicar duplicat replicant