1
Nom, categoria gramatical que designa éssers, accions, estats o conceptes.
nom

Trobeu sinònims per a paraules com: Substantiu verbal Substantiu epicè