Trobeu sinònims per a paraules com: sospitar sospedrar espirar sospirar per respirar sospesar aspirar