1
Demanar.

2
Presentar una instància.

3
Pregar.

4
Preguntar.

Trobeu sinònims per a paraules com: sol·licitud sol·licitant