1
Peticionari.

Trobeu sinònims per a paraules com: sol·licitar