1
Sector econòmic.

Trobeu sinònims per a paraules com: sector econòmic