1
Àngel.

2
Persona distingida en certes tradicions religioses per les seves relacions particulars amb les divinitats.

3
Venerable per motius religiosos.

4
Festivitat.


Termes relacionats