1
Àngel.

2
Persona distingida en certes tradicions religioses per les seves relacions particulars amb les divinitats.

3
Venerable per motius religiosos.


5
Festivitat.

Termes relacionats