1
Ase.

2
Curt de gambals.

3
Babau.

4
Toix.

Trobeu sinònims per a paraules com: ruch buc ric Ruc de roca ruc d'alga ruc de fang ruc d'arena