1
Mineral inosilicat.

Trobeu sinònims per a paraules com: rhodonita rodona sodomita