1
Declarar.


3
Descobrir.

Trobeu sinònims per a paraules com: recelar remenar revoltar regular regalar repeuar reglar