1
Espai físic d'un territori geogràfic.

Trobeu sinònims per a paraules com: regió