3
Reprimir.

Trobeu sinònims per a paraules com: refredar refregar remenar redreçar recrear refredat recremar