2
Compensar.

3
Esmenar.

Trobeu sinònims per a paraules com: refrenar dreçar adreçar recrear refredar recremar endreçar