1
Cremar.


3
Carbonitzar.

Trobeu sinònims per a paraules com: recrear cremar refrenar redreçar refredar refregar recamar