1
Demanar.

Trobeu sinònims per a paraules com: declamar recamar declarar aclamar clamar proclamar recremar