1
Que fa poc que ha estat fet.


3
Acabat de fer.

Trobeu sinònims per a paraules com: recer reiet gerent Avantpassat comú més recent Vicent Decena reget