1
Brodar.

Trobeu sinònims per a paraules com: recavar reclamar reparar recalçar recrear regalar recremar