3
Moldre.

4
Acostar-se a.

Trobeu sinònims per a paraules com: rallar ratlla tallar retallar fallar callar aïllar