1
Futarra.

Trobeu sinònims per a paraules com: morruda rabosa