Trobeu sinònims per a paraules com: babosa rabose saboga rabior cabra gaboc babol