1
Suport pla cobert artísticament de pintura.

2
Post de comandament.

3
Cèl·lula.

4
Quadre de bicicleta.

5
Quadrat.