1
Designar.

2
Articular.

3
Dictar.


Trobeu sinònims per a paraules com: pronunciat renunciar pronúncia